Düzenleme Kurulu


TÜRK KARDİYOLOJİ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
Başkan: Vedat Aytekin
Gelecek Başkan: Muzaffer Değertekin
Başkan Yardımcısı: Enver Atalar
Genel Sekreter: Ertuğrul Okuyan
Genel Sekreter Yardımcısı: Bülent Mutlu
Sayman: Ahmet Yıldız
Üyeler: Dursun Aras
Ersan Tatlı
Mehmet Ertürk
ARİTMİ ÇALIŞMA GRUBU YÖNETİM KURULU
Başkan: Sabri Demircan
Üyeler: Taylan Akgün
Hikmet Yorgun
Erkan Baysal